Varför så x-trem?

Högstadiet Gymnasiet

Ett grymt musikaliskt drama om hur det kan gå så fruktansvärt fel. När någon går över en gräns, bryter mot överenskommelser eller begår övergrepp blir det dålig stämning. Eller? Ibland är bekräftelse och uppmärksamhet mer värt i stunden. Men om gränser ständigt överträds suddas de till sist ut. En föreställning om drivkrafterna i extremism-kulturer.

Varför så x-trem? är ett kulturprojekt i syfte att förebygga våldsbejakande extremism bland unga. Projektet genomförs av Ung utan pung i samarbete med Arvsfonden och MUCF. Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13 – 20 år, deras anhöriga och yrkesverksamma inom skola och ungdomsverksamhet.

Här kan du ladda ner projektbeskrivning med priser och mer information.

TEATERFÖRESTÄLLNINGEN
Berättelsen kretsar kring en musikgrupp som får en ny medlem med extrema idéer som gruppen bit för bit accepterar. Publiken får följa en händelseutveckling där människovärdet förhandlas mot bekräftelse, god stämning och materiell framgång. I en situation där igenkänningsfaktorn är hög men där gränserna ständigt flyttas visas hur snabbt våld kan normaliseras. Sociala medier, grupptryck, våld och demokrati är teman som behandlas. Pjäsen väcker associationer till alla typer av extremism, oavsett om det rör kriminella gäng, politiska grupperingar eller religiös fundamentalism.

ARBETSMATERIAL OCH BOK – FÖR ETT VARAKTIGT AVTRYCK

Beställ eller ladda ner boken – för dig som vill ha verktyg att förebygga rekrytering till våldsbejakande extremism
Författare är Eva-Lotta Hultén som är journalist och författare och bl a medverkar i DN, P1, Lärarförbundets tidningar. I boken “Varför så x-trem?” använder hon sig av såväl aktuell forskning och klassiska socialpsykologiska experiment som berättelser om resor till Syrien, mordet i Knutby, dådet i Trollhättan och Sveriges insats i Afghanistan för att ge en bild av vad som påverkar unga att gå med i våldsbejakande rörelser men hon förmedlar också forskning om hur man kan skapa motståndskraft och få dem att välja konstruktiva handlingar i stället för destruktiva. I boken intervjuas även bl a Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet, och den erfarna socialarbetaren Leila Baksi samt redogörelser för push- och pullfaktorer som kan verka i båda riktningar. Klicka här för att ladda ner boken som pdf. Maila info@ungutanpung.se för att beställa den kostnadsfritt. Till Varför så x-trem? finns en kostnadsfri handledning som ska användas av lärare eller andra vuxna som vill arbeta med frågan tillsammans med ungdomar. Arbetsmaterialet ger kunskapsunderlag, handledning, övningar och diskussionsunderlag.

FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

Vi erbjuder föreläsningar och workshops för fördjupning. Samtliga fördjupningsaktiviteter knyter an till teaterföreställningen och är utformade för såväl en ung som en vuxen publik.

Lokala aktörer – anpassat till era behov. Vi har möjlighet att ordna samtal eller workshops med Polis/Socialtjänsten eller civilsamhällesaktörer för att stärka kopplingen till den lokala situationen.

Eva-Lotta Hultén, författare och journalist – om gruppdynamik, våld och motståndskraft. I sin föreläsning förmedlar hon kunskap om vilka mekanismer inom grupper och människor som kan leda fram till lydnad och våldsutövande, och ger verktyg för att genom undervisningen bygga motståndskraft hos ungdomar.

Anders Klar, säkerhetskonsult och föreläsare – F d officer och historielärare med många års erfarenhet från Försvarsmaktens arbete i Afghanistan, Mali och Somalia. I sin föreläsning berättar han på ett kunnigt, jordnära och personligt sätt om sina erfarenheter. Anders budskap handlar om att möta avhumanisering och förenklingar med en människo-syn och en historiesyn som ger hopp om förändring.

Leila Baksi, socionom med mångkulturell inriktning erbjuder workshop för igenkänning och kritiskt tänkande. Leila har mångårig erfarenhet av förebyggande och uppsökande arbete som fältassistent och projektledare. Workshopen vägleder deltagarna i att bearbeta rädsla, empati, moral och eget ansvar i ett tryggt rum.

Varför ska din verksamhet delta i projektet?

VI BRYTER ISEN

Våldsbejakande extremism är ett laddat ämne. Genom Ung utan pungs musikteater öppnas dörren till det svåra på ett lättillgängligt sätt och samtalet mellan elever, elev och lärare, unga och vuxna kan börja.

ETT TRYGGT RUM FÖR TILLIT OCH TVIVEL

Vi skapar ett samtalsklimat för att lyfta dilemman som skaver och visar hur snett det kan gå även för den som vill väl. Att människor är komplexa, felbara och föränderliga är en viktig utgångspunkt för oss.

MOTSTÅNDSKRAFT GENOM KRITISKT TÄNKANDE OCH EMPATI

Det finns inga enkla svar, men det finns alltid ett val. Våldsbejakande extremism är inget som står skrivet i pannan på vissa. Med forskning i ryggen visar vi vägen till ett förhållningssätt där eget ansvar och kritiskt tänkande bygger motståndskraft och där människosynen bygger på tillit, samförstånd och allas okränkbara värde.

Hör av dig till projektledare Hanna Cederin på 0739980755 eller hanna.cederin@ungutanpung.se och berätta:

 • Vilka behov ni har
 • Vilka ungefärliga budgetramar som gäller
 • Vilken termin och ev månad som ni är intresserade av att få besök av oss

Så återkommer hon inom 1-3 arbetsdagar med förslag till upplägg och en sammanställning av kostnader. Här kan du läsa mer om våra paketpriser och subventioner.

Boka nu

Praktisk information

 • Målgrupp: 14 år och uppåt.
 • Gage: 24 000 kr, 2:a & 3:e föreställningen samma dag och scen: 19 000 kr.
 • Resa: 75 kr/mil. Inom Stockholms län 750 kr.
 • Traktamente och logi vid övernattning: 230 kr + 700 kr per person och natt
 • Scenmått: 6 x 6 meter + takhöjd 4,5 meter.
 • Bärhjälp: 2- 3 personer 2 x 10 minuter.
 • Bygg-/rivtid: 3 timmar/1 timme.
 • Elkrav: ca 10 meter till 4 st separata 10A uttag.

Lärarmaterial

Boka nu

[NY] Puss & Kram

Mellanstadiet

Sketcher: Varför så x-trem?

Varför så x-trem?

Högstadiet Gymnasiet

Puss & Snusk

Högstadiet Gymnasiet

<3 mig

Högstadiet Gymnasiet

[NY] Jag var faktiskt först

Lågstadiet

<3 mig.nu

Mellanstadiet

Chilla eller Tjalla: mellanstadiet

Mellanstadiet

Ludde och hans lillasyster

Förskola

Events, konferenser och personalfester