Varför så X-trem?

En pjäs om varför det kan gå så fruktansvärt fel... 

Det brinner på många håll i Sverige. På fler än ett sätt 

När alla andra dörrar i samhället är stängda för en ung person och en dörr är vidöppen, så är det där man kliver in.
När alla runt om en säger att man är fel och några säger att man är viktig, vill man tro på det och är beredd att göra nästan vad som helst för gemenskap, bekräftelse och vänskap. 

Varför så X-trem? är en föreställning om extremistkulturer och kretsar kring grupptillhörighet, härskartekniker, kicksökeri och utanförskap. 

Vi följer hur vårt gäng i pjäsen byggs upp och bryts ner. Publiken följer hela tiden utvecklingen och väljer aktivt sida varefter de identifierar sig med de olika karaktärernas beslut och utveckling. Extremistens mål är att ta över gruppen, styra och härska. Om det är pengar som är slutmålet eller ett högre syfte eller krafter som styr är outtalat. Men publiken åker berg och dalbana i sina sympatier och slutet blir högst oväntat och omtumlande.

Pjäsen är 90 minuter med 5 skådespelare och följs upp med diskussioner och/eller workshops.
Produceras med två olika versioner från ålder 14-16 och 17-19, med lite olika innehåll och tyngdpunkter.

Kontakta Kerstin Lundblom, boka@ungutanpung.se för bokningar

Projektet stöds av MUCF, Arvsfonden, Stockholms stad och Stockholms läns landsting 

Tafsa inte! (arbetstitel)

En föreställning om sexuella trakasserier och övergrepp mot unga tjejer. Om förtvivlad förnedring, rasande hämnd och att lära sig den sköna konsten att få upprättelse. Om mod att ingripa eller hur skönt det är att inte ha sett eller hört något. Om heder och kulturellt betingat våld. Var går gränserna, vilka normer gäller och vad för konsekvenserna av ett övergrepp med sig?

En tuff föreställning om ett "vardagsproblem" som kan betyda skillnad.

Föreställningen följs upp med diskussioner och/eller workshops.

Ålder: Mellanstadium-Högstadium-Gymnasiet

FACEBOOK